АвторизаціяІнформаційний блок
Користувачі
На даний момент 52 гостей на сайті

Конституція України

Стаття 27. Кожна людина має невід ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно

позбавлений життя. Обов`язок держави - захищати життя людини.

Кожен має право захищати своє життя і здоров`я, життя і здоров`я інших людей від

противоправних посягань.

 

Кримінальний кодекс України

Стаття 36. Необхідна оборона.
1. Необхідною обороною визнають такі дії, скоєні в цілях захисту охороняємих законом прав і інтересів особи захищаючогося або інших осіб, а також громадянських інтересів та інтересів держави від громадсько небезпечних посягань, шляхом причинення зазіхаючому чи зазіхаючим шкоди, необхідної та достатньої в даних обставинах, для миттєвого відвернення та припинення зазіхань, як, що при цому не було допущено перевищення мір необхідної оборони.

Стаття 39. Крайня необхідність.
1. Не являється злочинним заподієнням шкоди правоохороним інтересам в стані
крайньої необхідності, для відвернення небезпеки котра безпосередньо загрожує
особі чи охороняємим законом правам цієї людини або іншим особам, а також
громадським інтересам держави, як, що цю небезпеку в даних обставинах неможливо відвернути іншим чином, як, що при цьому не було допущенно перевищень меж крайньої необхідності.
2. Перевищення меж крайньої необхідності, навмисне заподіяння шкоди правоохороним інтересам, як, що така шкода являється більш злочинною чим відвернута шкода.
3. Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої
необхідності, як, що в наслідок сильного душевного занепокоєння, визваного небезпекою котра загрожувала і тому вона немогла оцінити співвідношення заподіяної шкоди цієї небезпеки.